UMU logo

webb header

Forskningsintresserade läkare inom infektionsmedicin sökes till MIMS Clinical Research Fellows Programme

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) och Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) vid Umeå Universitet, stärker med stöd från Vetenskapsrådet (VR) grundforskningen och karriärutvecklingen inom det mikrobiologiska och infektionsmedicinska området. Forskare inom MIMS-UCMR kombinerar stark forskning inom molekylär infektionsbiologi med exempelvis kemisk biologi och strukturbiologisk forskning för att studera molekylära infektionsmekanismer.

För att ytterligare kunna stärka kopplingen mellan grundforskning och klinik på nationell nivå har MIMS initierat ett program för Clinical Research Fellows (MIMS CRF) http://www.mims.umu.se/clinical-research-fellows/about-mims-crf.html) som erbjuder forskningsresurser till kliniskt verksamma läkare. Programmet avser att stärka den kliniska forskningen inom det infektionsmedicinska området genom att engagera läkare som kan medverka till en fruktbar translationell samverkan mellan kliniker och grundforskning.

Resurser erbjuds nu till finansiering av tid för forskning motsvarande 25% under fyra år, eller maximalt 50% under två år, avsedda för upp till fyra läkare som har sin huvudsakliga anställning inom klinisk verksamhet vid sjukhus i Sverige. Dessutom ingår för dessa nya MIMS CRF ett bidrag till två års lönefinansiering för en postdoktor som skall rekryteras till ett forskningsprojekt som på initiativ av läkaren planeras i samarbete med en gruppledare vid MIMS eller UCMR. Forskningsprojektet skall diskuteras med berörd senior forskare vid MIMS-UCMR innan ansökan med projektbeskrivningen skickas in. Information om forskare som är aktiva inom MIMS och UCMR finns på dessa websidor: MIMS: www.mims.umu.se ; UCMR: www.ucmr.umu.se .

MIMS utgör den svenska noden i ett nordiskt partnerskap med EMBL (European Molecular Biology Laboratory, www.embl.de ); The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine (www.embl.de/research/partnerships/remote/nordic/index.html ).

MIMS CRFs kommer att få tillgång till MIMS-affilierade infrastrukturer för forskning och förväntas att medverka i nationella och internationella symposier och workshops som arrangeras av MIMS-UCMR och det MIMS-affilierade programmet National Doctoral Programme in Infections and Antibiotics (NDPIA; www.ndpia.se ).

De sökande skall vara disputerade och kliniskt verksamma läkare med läkarlegitimation från examen avlagd inom de senaste 10 åren. Utnyttjandetiden för resurserna är 2018-2021.

Intresserade personer är välkomna med sin ansökan som skall skrivas på engelska och innehålla:

  • Curriculum vitae - CV and copies of certificates for PhD/MD exam and of license to practice medicine
  • A description of the proposed research project (max 5 pages)
  • A signed Letter of Intent from a Principal Investigator within MIMS-UCMR confirming that the applicant has established contact with the intention to initiate a research collaboration that includes a postdoc to be recruited.
  • A list of scientific publications.

Eventuella frågor kring CRF stödet kan ställas till MIMS Föreståndare, professor Bernt Eric Uhlin, Umeå universitet; tel: 090-7856731, e-post: bernt.eric.uhlin(at)umu.se

Välkommen med din ansökan, som skall vara märkt med ”MIMS Clinical Research Fellow”, och sändas som ett enda pdf dokument till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast 2017-12-09.

pdfDownload of an announcement flyer

 


footer all slides 2014-02-06


Copyright © 2017 by The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS). All rights reserved.